Mòdul Formatiu

 

 • ATISOL-TrainE Formació d'electricitat per manteniment
 • ATISOL-TrainPr Formació de programació per manteniment
 • ATISOL-TrainM Formació de mecànica per manteniment
 • ATISOL-TrainH Formació d’hidràulica i pneumàtica pel manteniment
 • ATISOL-TrainS Formació d’operaris en l'ús de les seguretats industrials
 • ATISOL-TrainP Formació de manteniment preventiu i predictiu
 • ATISOL-Train5s Formació en les “5 S” en el treball:
  • Seleccionar el necessari (Seiri)
  • Ordenar (Seiton)
  • Netejar (Seiso)
  • Un lloc per cada cosa (Seiketsu)
  • Mantenir-ho (Shitsuke)

 

Formació impartida per un tècnic amb coneixement del procés productiu de l’empresa i dels mecanismes i components que el componen.

Inclou les sessions a peu de màquina necessàries amb exercicis pràctics.