Mòdul Serveis

 

Assistència tècnica a mida amb ATISOL-Assist

Assistència tècnica amb programador i/o mecànic, amb un nº de dies a determinar.

 

Pla d’assistències programat amb ATISOL-Assistplan

Es tracta d’un nº determinat d’assistències anuals amb l’objectiu principal de reduir les parades de màquina. Aquest pla es treballa conjuntament amb l’equip de manteniment. S’estableixen les metodologies de Daily Check, manteniment preventiu i predictiu.

  • Pla flexible amb 2,3,4 o 6 visites/ any

 

Servei assistit amb ATISOL-Direct

  • Servei 24h 365 dies l’any (recomanat en plantes que treballen 24h)
  • Servei a mida per les hores que la màquina treballa (només per empreses que no treballen 24h i que estan a la mateixa franja horària que la nostra)